Categories
Uncategorized

(Nederlands) Over ons: gisteren, vandaag en morgen!

Met het begin van ons nieuwe seizoen voor de deur is er geen betere gelegenheid om wat meer aandacht te geven aan onze oorsprong en ambities. Hier zijn dus enkele aanknopingspunten om beter te begrijpen waar we vandaan komen, wat we doen en wat we in de toekomst willen bereiken!

Het verleden van het InCampagna Netwerk

Beknopt verhaal over wie we zijn en waar we vandaan komen

InCampagna werd in 2008 opgericht als een directe handelsrelatie tussen één enkele citrusfruit-producent en een kleine groep Italiaanse klanten, vrienden en voedselcollectieven. Naarmate deze activiteiten groeien, begint het de hele familie bij het werk te betrekken en vervolgens andere collega-producenten. Zo breidt het netwerk zich steeds uit met meer gevarieerde Siciliaanse producten.

InCampagna is niet langer slechts een „verkorting” van de distributieketen en erkenning van een fatsoenlijke productprijs: de ontwikkeling ervan opent nieuwe perspectieven. De bundeling van krachten biedt de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken, waardoor een onafhankelijk en autonoom beheer van een magazijn voor citrusvruchtenverwerking mogelijk wordt.

Deze kans brengt tegelijkertijd veel meer risico’s en werk met zich mee dan voorheen, maar het betekent ook een bevrijding van de rol als „gast” bij onderaannemers. Het betekent ook dat we een nieuwe werkgroep moeten vormen, bestaande uit mensen en vakspecialisten gericht op de principes van biologische productie en relationele handel.

‘Thuis werken’, dus op een eigen plek, betekent de mogelijkheid tot het decoreren van de werkplek, maar ook eigen regels voor (biologische) kwaliteit en voor het samenwerken tussen alle mensen. Dit alles ging onder andere gepaard met de definitie van een eigen groepskleding (waaronder de typisch Siciliaanse ‘coppola’). 

Zo vormde InCampagna zich tot een duurzaam productienetwerk met een gezamenlijk aanbod: het eerste netwerk van bedrijven (met een netwerkbeleid) in de landbouwsector op Sicilië!

171005_passato_newsletter_postpic_small

Wat is er nu en wat komt er binnenkort?

Vandaag de dag heeft het InCampagna netwerk een fysieke en virtuele structuur die in staat is om verschillende webwinkels – zowel in Italië als in andere Europese landen – te ‘voeden’, met verse biologische producten, voornamelijk citrusvruchten, en met verwerkte producten; allen strikt Siciliaans.

Eén enkel magazijn, in Scordia, in de provincie Catania, beheert alle handelingen in het verpakken van producten, bereidt de gepersonaliseerde dozen van elke familie voor, de labels volgens het reis die ze zullen maken, de platformen en ladingen voor die dan van deur tot deur zullen worden gedistribueerd in Italië, Polen, België, Letland en Nederland.

We hebben een voorverkoop systeem ontworpen met zeer nauwkeurige processen en procedures die het mogelijk maken te kunnen werken zonder andere perifere voorzieningen. Zo besparen we kosten en houden we de middelen en arbeid waar ze nodig zijn, namelijk op de plaats van productie. Op Sicilië.

171005_presente new_postpoc_1024x683_small

De toekomst van InCampagna

Waar willen we heen? Een blik op de toekomst met onze wortels in het achterhoofd……

Ons project heeft het juiste economische evenwicht bereikt en is erop gericht de voordelen die het kan bieden te delen met steeds meer mensen. Het gaat hierbij niet alleen om bij te dragen aan het maken van steeds meer winst, maar ook om steeds meer mogelijkheden te realiseren die efficiënte, eerlijke en oprechte samenwerking in Sicilië ondersteunen.

Onze volgende doelstellingen zijn:

  • bevordering van de biologische voedingscultuur op Sicilië, door het aanbieden van producten en deur-tot-deur-verkoopdiensten aan de inwoners van het gebied. Het is duidelijk dat het doel is om minder afhankelijk te zijn van export en voedsel te leveren aan de gemeenschap die het dichtst bij de plaats van productie staat.
  • de ontwikkeling van logistieke en magazijndiensten, gericht op het stimuleren van de opkomst van kleine relationele bedrijfsprojecten op zoek naar een „thuis” om in te werken in een omgeving waar respectvol met elkaar wordt omgegaan de oprichting van productie-ondersteunende diensten, dat wil zeggen het vermogen om de producenten ter plaatse te helpen door gebruik te maken van de modernste middelen en expertise
  • het starten van opleidingstrajecten in de landbouw en daarmee verband houdende stageplaatsen, met het doel om in de lokale verbeelding de visie van een arm en vernederend beroep te ondermijnen en een generatie van gespecialiseerde landbouwondernemers, jong, gemotiveerd, gemotiveerd, competent, bekwaam en dankbaar, te creëren die cultuur, waardigheid en kennis terugbrengen in de Siciliaanse plattelandswereld.
  • het opnieuw op gang brengen van het imago van landbouwwerk, ook via communicatie, niet door het promoten van stereotypen met promotionele reclamespots, maar door het tonen van het werk achter een product, het verspreiden van bewustzijn en cultuur.

Wij zijn bereid en gemotiveerd om dit alles te doen. Doen jullie mee?

Etna_futuro_postpic_small