Biologisch BTW-vrij!
Categories
Uncategorized

Biologisch BTW-vrij!

Ook wij staan achter het initiatief om biologisch eten in Nederland BTW-vrij te krijgen. Er zijn vele redenen om dit op landelijke schaal waar te maken. Maar waarom eigenlijk?

“De productie van biologische voeding is beter voor het milieu en de gezondheid en bespaart de belastingbetaler veel geld. Daarom is het krom dat er belasting zit op biologische producten.” zo schrijven ze bij de petitie ‘Geen BTW op Bio’.

Wat kun je daar precies bij voorstellen? Op deze punten willen we graag wat dieper ingaan in dit artikel.

Minder kosten voor milieu

Biologische landbouw heeft een lagere impact op het milieu. Er worden géén schadelijke pesticiden gebruikt en door een ander gebruik van mest en bodem wordt het grondwater niet onnodig vervuild.

Kunstmest heeft namelijk de neiging om zeer snel uit te spoelen in een bodem waar weinig organisch materiaal aanwezig is. Het fosfaatprobleem is hier een goed voorbeeld van en hierover is veel te doen, zowel in Nederland als in de rest van Europa.

De kosten van de gevolgen van gangbare landbouw worden door ons allemaal betaalt via belasting. Maar is dit wel eerlijk voor mensen die (alleen) biologische eten? Wij denken van niet.

Minder gezondheidskosten

Steeds meer onderzoek toont aan dat biologisch eten wel degelijk beter is voor de gezondheid. Zo wijst een metastudie van 343 onderzoeken door de Universiteit van Newcastle aan dat biologische voeding meer anti-oxidanten en andere gezondheidsbevorderende stoffen bevat dan niet-biologische voeding.

Ook bevat het minder stikstof (wat nitraten kan vormen) en cadmium, een zwaar metaal. Daarnaast bevatten biologische producten geen tot weinig residuen van pesticiden die mogelijk of bewezen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Wetenschappers en onderzoekers verbinden hieraan de conclusie dat door het eten van biologische voeding veel gezondheidskosten zouden kunnen worden bespaard.  Hier wordt het gezonde verstand bevestigd door de wetenschap. Gezondheidskosten kunnen ook gerekend worden tot de maatschappelijke kosten.

Investering in de toekomst

In de biologische landbouw wordt veel aandacht besteedt aan het behoudt en de uitbreiding van biodiversiteit. Dit gebeurt bij de ene boer actiever dan bij de ander. Zo zijn er diverse boeren die ook aan landschapsbeheer doen en bloemstroken zaaien. Steeds meer boeren geven ook de ruimte aan weidevogels.

Ook is het zo dat je wellicht hebt vernomen dat de insecten-populatie met tweederde is gedaald. Eén van de hoofdredenen hiervoor is het grootschalige pesticiden-gebruik in de gangbare landbouw.

Dit zijn allen investeringen in het behoud van een gezonde aarde – nu en in de toekomst. Dit zijn zaken die echter niet in geld uit te drukken zijn. Maar de winst is voor iedereen. Voor de aarde en al haar bewoners. Nog een reden dus om de btw op bio op te heffen – zodat iedereen meer biologisch kan gaan eten!

0% btw op bio – doe je mee?

Wij staan volledig achter de afschaffing van btw op bio en nu weet je waarom. En ook jij kunt meedoen door de petitie te tekenen op https://petities.nl/petitions/geen-btw-op-bio

Ben je ook om en heb je de petitie nog niet getekend? Laat je stem dan nu horen!

Wij beginnen nu al met 0% btw!

Bij InCampagna wachten we niet tot het zover is; wij beginnen nu al. Want tot en met de sluitdatum van de petitie,op 28 februari 2018 kun jij onze producten btw-vrij bestellen.

Hoe doe je dat? Door de code BTW-VRIJ in te vullen bij je bestelling en je ontvangt 6% korting op je gehele bestelling. Onze winkel vind je natuurlijk op www.incampagna.nl.

Pluk er de vruchten van!