Z wizytą w tłoczni…
Categories
Bez kategorii OD KUCHNI Cibo & RicetteEten & recepten Podróże kulinarne SYCYLIA HOMESicilië W OGRODZIE

Z wizytą w tłoczni…

Moment, kiedy w kuchni sycylijskiej zaczyna brakować dobrej oliwy z własnego tłoczenia, jest momentem krytycznym…

Na południu Włoch oliwa wykorzystywana jest absolutnie do wszystkiego: do smażenia, przyprawiania sałaty, przygotowywania sosu do ryby, do mięs, warzyw grillowanych czy po prostu jako dodatek do kawałka świeżego chleba na śniadanie.
Od października do grudnia na Sycylii tłoczy się oliwę. Czas zbioru zależy od mikroklimatu, położenia geograficznego, odmiany oliwek oraz uwarunkowań pogodowych zmieniających się co roku.
Oliwa, najlepsza i poszukiwana przez każdego kto zna jej walory zdrowotne i smakowe, to ta zwana extra vergin, czyli oliwa z pierwszego tłoczenia, „na zimno” (której temperatura w trakcie tłoczenia nie powinna przekroczyć 27 stopni), wytłoczona ze zdrowych oliwek, przywiezionych do tłoczni najlepiej do 24h od zebrania.
Zazwyczaj drobni gospodarze nie posiadają swojej tłoczni dlatego udają się do najbliższego „frantoio”, gdzie ustawiają się w kolejce i czekają aż ich oliwki zamienią się w pachnącą, aromatyczną oliwę. Dzisiaj większość tłoczni posiada maszyny, które pozwalają na tłoczenie oliwy w trybie ciągłym, trzyfazowym. Jak wygląda taki proces?

Oliwki przywiezione do tłoczni wsypywane są do maszyny, gdzie w pierwszej kolejności oczyszcza się je dmuchawą z liści i myje w wodzie. Oliwki przemieszczają się dalej do części instalacji zwanej „frangitore”, gdzie są miażdżone i rozdrabniane. Miazga ta trafia do „granmolatrice”, gdzie dodawana jest woda (jest to cecha charakterystyczna dla instalacji trzyfazowych). W takiej postaci mieszanka przemieszcza się do najważniejszej części systemu – wirówki (z wł. dekanter), która dzieli masę na 3 komponenty: wodę z oliwek, odpady z oliwek (mają postać stałą, zwane z wł. sansa) i oliwę zwaną mosto di olio. Woda i oliwa są ponownie przepuszczane przez wirówki skąd wypływa już przefiltrowana oliwa z oliwek.

 

1024x760 logo

1024x760 (3)

1024x760 (1)

1024x760

1024x760 (4)

 

Zobaczcie także krótki filmik z tłoczni:

 

 

Zobacz produkt w naszym sklepie:

photo02
Oliwa z oliwekThe moment when there comes a scarcity of good self-made olive oil is a critical one…

In the south of Italy olive oil is used for absolutely everything: for frying, seasoning salads, preparing sauces for fish, for barbecued vegetables or simply as an addition to fresh bread eaten for breakfast.
In Sicily olive oil is pressed from October until December. The time of picking depends on the microclimate, geographical location, variety of olives and weather conditions which change every year.

The best and most sought-after olive oil, for anyone who knows its health and taste properties, is the extra virgin olive oil, which means that it comes from the first, cold pressing (its temperature cannot exceed 27 degrees centigrade during the extraction process), expelled from healthy olives, preferably delivered to the oil mill no later than 24 hours from picking.
Usually small farmers do not have their own oil mills, therefore they go to the nearest “frantoio” where they queue and wait for their olives to turn into fragrant, aromatic olive oil. Most of the oil mills nowadays have machines which allow continuous, three phase oil pressing. What does such process look like?

Olives brought to the mill are first put into a machine where they are cleaned from leaves with a blower and washed in water. Olives are then moved further on to a part of the system called “frangitore”, where they are crushed and ground. Such pulp goes to “granmolatrice” where water is added (this is a characteristic feature of three phase systems). In such form the mixture moves to the most important part of the system – the centrifuge (Italian “decantazione”), which divides the mass into 3 components: water from the olives, olive waste material (solid in form, in Italian known as sansa) and olive oil known as mosto di olio. Water and olive oil are put through the centrifuges again from which comes filtered olive oil.

1024x760 (4)

1024x760

1024x760 (1)

1024x760 (3)

1024x760 logo