Certyfikat ekologiczny i jednostki certyfikujące
Categories
InCampagna O NAS

Certyfikat ekologiczny i jednostki certyfikujące

W tym wpisie dowiesz się:

  1. Uprawa ekologiczna a certyfikat ekologiczny.
  2. Czym jest certyfikat ekologiczny.
  3. Czym jest jednostka certyfikująca.
  4. Jak uzyskać certyfikat ekologiczny.
  5. Jak kontrolowane są gospodarstwa i przedsiębiorstwa posiadające certyfikat.
  6. Certyfikacja ekologiczna gwarancją dla konsumenta!
  7. Certyfikat ekologiczny InCampagna sp. z o.o. sp. k.

UPRAWA EKOLOGICZNA A CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Uprawa ekologiczna to rodzaj uprawy w czasie której wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów oraz regulatorów wzrostu stosowanych w uprawach konwencjonalnych. Gospodarstwa ekologiczne mogą ubiegać się o certyfikat ekologiczny, który pozwala im na sprzedaż produktów oznakowanych odpowiednią etykietą – zielonym listkiem bio. Przeczytaj jak rozpoznać produkty bio.

CZYM JEST CERTYFIKAT EKOLOGICZNY?

Certyfikat ekologiczny, to dokument wydany przez jednostkę certyfikującą z listą produktów spożywczych bio, które produkuje lub którymi obraca dane przedsiębiorstwo. Certyfikat podlega obowiązkowi aktualizacji. W przypadku niedotrzymania zasad uprawy biologicznej przedsiębiorca lub rolnik ryzykuje jego zawieszenie lub całkowitą utratę.

CZYM JEST JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA?

Jednostki certyfikujące to przedsiębiorstwa, które mają prawo do kontroli i wydawania certyfikatów, akredytowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

InCampagna, Certyfikat ekologiczny

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT EKOLOGICZNY?

Aby uzyskać certyfikat ekologiczny należy złożyć wniosek o certyfikację i specjalny formularz do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Formularz ten nosi nazwę: „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Wzór dostępny jest na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczychwww.ijhars.gov.pl

Każdy rolnik, przetwórca czy przedsiębiorstwo produkujące, konfekcjonujące lub pośredniczące w sprzedaży produktów bio, zwraca się do jednej z jednostek certyfikujących, wypełniając zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego („Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”). Jego wzór dostępny jest na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – www.ijhars.gov.pl

Aby wniosek został zaakceptowany, przedsiębiorca, w zależności od charakteru swojej działalności, musi spełnić określone wymogi. Gospodarstwa zajmujące się uprawą według zasad rolnictwa konwencjonalnego czeka okres przejściowy, zwany konwersją, który trwa do 3 lat. W tym czasie rolnik powinien stosować się do zasad uprawy biologicznej i wykorzystywać tylko i wyłącznie środki ochrony roślin dozwolone w rolnictwie ekologicznym. Po upływie tego czasu rolnicy, którzy zakończyli okres konwersji mogą zacząć sprzedawać swoje produkty, warzywa czy owoce z opisem bio, eko, organic umieszczając stosowne oznaczenia na etykiecie (listek bio, numer jednostki certyfikującej i kraj pochodzenia).

InCampagna, Certyfikat ekologiczny, mango BIO

JAK KONTROLOWANE SĄ GOSPODARSTWA I PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE CERTYFIKAT?

Jednostki certyfikujące dokonują cyklicznych kontroli: zapowiedzianych  i niezapowiedzianych. Polegają one na weryfikacji dokumentacji (faktur zakupowych, faktur sprzedaży, dokumentów transportowych i magazynowych, rejestrów firm, rejestrów oprysków i działań rolniczych w polu czy w sadzie, dokumentów wydawanych przez sanepid i inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych) oraz pobieraniu wyrywkowych próbek z płodów rolnych, liści lub gleby.

Podmioty takie, jak sprzedawcy, hurtownicy i przetwórcy, zobowiązani są do zachowania ciągłości certyfikacji biologicznej, tzn. muszą zweryfikować, czy ich dostawcy posiadają certyfikat bio.  Mogą sprzedawać tylko te produkty bio, które zostały przez nich nabyte jako takie. Jednostka certyfikująca sprawdza certyfikaty innych podmiotów aby upewnić się czy ciągłość (łańcuch) certyfikacji bio została zachowana.

W przypadku przedsiębiorstw sprzedających lub przetwarzających produkty zarówno eko jak i konwencjonalne, jednostka certyfikująca kontroluje czy w magazynach została wyznaczona odpowiednia przestrzeń dla produktów bio oraz czy kolejność procesowania wyklucza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia produktów eko konwencjonalnymi środkami chemicznymi.

InCampagna, certyfikaty ekologiczne

CERTYFIKACJA EKOLOGICZNA GWARANCJĄ DLA KONSUMENTA!

Jednolite zasady systemu kontroli i certyfikacji obowiązujące w Unii Europejskiej są gwarancją dla konsumenta, że żywność została wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi upraw rolnictwa ekologicznego. Certyfikacja ekologiczna gwarantuje, że żywność jest wolna od syntetycznych środków ochrony roślin oraz, że do jej produkcji nie wykorzystano promieniowania czy materiałów modyfikowanych genetycznie.

CERTYFIKAT EKOLOGICZNY INCAMPAGNA SP. Z O.O.SP.K.

Jednostką certyfikującą nasze przedsiębiorstwo w Polsce InCampagna sp. z o.o. sp. k. jest Bioekspert Sp. z o.o., funkcjonujące pod oznaczeniem PL-EKO-04.

Aktualny certyfikat ekologiczny naszej firmy znajdziesz tutaj: www.bioekspert.pl

InCampagna, Certyfikat ekologiczny, mango BIO

Te produkty znajdziesz w naszym sklepie:

incapagna produkt bio
Owoce i warzywa
Zobacz w naszym sklepie


incapagna produkt bio
Dżemy, miody i kremy
Zobacz w naszym sklepie