KONKURS
Categories
Uncategorized

KONKURS

plakat-nagrody-small

REGULAMIN KONKURSU

Słodko – kwaśnie! Z cytryną w obiektywie

Organizatorem konkursu jest:

In Campagna spółka z ograniczoną odpowiedzialności sp.k.
ul.Witkowicka 82
31-242 Kraków

 

ZADANIE KONKURSOWE:

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i dostarczeniu 1 zdjęcia (akceptowany również dyptyk i tryptyk) do zaproponowanego przez blogera przepisu, którego motywem przewodnim będzie cytryna i sposób na jej wykorzystanie.
 2. Konkurs skierowany jest do bloggerów kulinarnych. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba, która aktywnie prowadzi blog o tematyce kulinarnej.
 1. Uczestnik zobowiązany jest w czasie trwania konkursu (do 20.01.2017) do przesłania drogą mailową na adres info@incampagna.pl :
  – zdjęć w formacie JPG ,
  – przesłania linku do swojego bloga z przepisem w treści którego umieszczone będą konkursowe zdjęcia oraz link z adresem strony konkursowej www.incampagna.pl

  Wiadomość powinna zawierać także:
  – tytuł przepisu
  – imię i nazwisko autora zdjęć
  – dane kontaktowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 30.01.2017 roku na naszym blogu oraz na profilu facebookowym InCampagna.
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty jeśli do udział w nim zostanie zgłoszone minimum 10 prac (zdjęć).

 

NAGRODY:

Nagrodami w konkursie są:

Nagroda główna:
4 dniowy pobyt dla 2 osób w gospodarstwie agroturystycznym Pietre di gelo na Sycylii oraz wizyta wsadach cytrusowych. * (Szczegóły nagrody głównej na końcu regulaminu).

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: Cubotto pełne sycylijskich produktów i cytrusów.

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: Cubotto z cytrusami.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Warunkami udziału w Konkursie są:
  a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;
  b) przesłanie drogą mailową na adres info@incampagna.pl :
  – zdjęć w formacie JPG ,
  – linku z przepisem, w treści którego umieszczone będą konkursowe zdjęcia oraz link z adresem strony konkursowej
  www.incampagna.pl 
  c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania nagród w Konkursie;
  d) wyrażenie zgody na korzystanie z przepisu ( w formie linkowania) i zdjęć oraz zawartych w nich utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu;
 2. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
  a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii;
  b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie;

 

PRAWA  AUTORSKIE:

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi licencji do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych oraz zezwala na udostępnianie przepisu.

 

WYŁONIENIE  ZWYCIĘZCY:

 1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni 3 laureatów Konkursu.
  Członkowie jury:
  Kinga Błaszczyk-Wójcicka – stylistka, fotograf kulinarny, autorka bloga kulinarnego, organizatorka kursów z fotografii kulinarnej
  Magda Wasiczek – autorka bloga fotograficznego . Laureatka wielu konkursów fotograficznych.
  Justyna Podlaska
  Andrea Valenziani
 1. Kryterium wyboru laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania laureatom nagród jest spełnienie wszystkich warunków konkursu. Jury ocenia oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne zdjęć zgłoszonych do Konkursu.
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.incblog.betamedia.com.pl oraz na profilu facebookowym dnia 30.01.2017 roku.

 

DANE OSOBOWE:

 1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email. W przypadku Laureatów będą to dane niezbędne do wydania nagrody.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej blogu InCampagna
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2016 roku do dnia zakończenia Konkursu tj. do 20.01.2017 roku.

 

NAGRODY PRZEWIDZIANE W KONKURSIE TO:

NAGRODA GŁÓWNA:

4 dniowy pobyt dla 2 osób w gospodarstwie agroturystycznym Pietre di gelo  na Sycylii.

W ramach pobytu Organizator zapewnia:

– dwuosobowy pokój z prywatną łazienką w terminie od 30.01.2017 do 12.04.2017 (check-out musi nastąpić najpóźniej 12 kwietnia).

– śniadania

Organizator konkursu nie zapewnia:

– przelotu,

– prywatnego środka transportu (samochodu),

– wyżywienia (obiady i kolacje).

PietreDiGelo_Agriturismo_Madonnina_elaborate (10)

PietreDiGelo_Agriturismo_Madonnina_elaborate (9)

 

DRUGA NAGRODA:

Cubotto z sycylijskimi produktami

TRZECIA NAGRODA:

Cubotto z cytrusami

 

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach w terminie 2 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail lub telefonicznie.
 1. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 2. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury.
 3. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem lub braku kontaktu Laureata z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury.

Czekamy na Wasze przepisy i fotografie!!!

Zespół InCampagna

Zapisz